Privacy policy & Cookies

Algemeen
Persoonsgegevens, die via deze site worden verzameld, gebruikt KOTI alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Daarmee voldoet KOTI aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). KOTI BV en haar dochtervestigingen achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de WBP stelt. Wij raden u aan dit privacy beleid zorgvuldig te lezen.

Hoe gaat KOTI om met uw persoonsgegevens?
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. KOTI gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van een brochure, deze gegevens niet worden gebruikt om u ook andere brochures of mailings toe te zenden, tenzij dat is aangegeven.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Cookies en het vastleggen van websites
Cookies zijn stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. We gebruiken cookies bijvoorbeeld om te weten te komen of u onze website al eerder bezocht hebt en om uw taalvoorkeur vast te leggen.
Daarnaast helpen cookies ons de producten die u aanvraagt te onthouden wanneer u een ‘online-winkelwagentje’ gebruikt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Ook gebruiken wij een tracking pixel om de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst). Hierdoor kunnen wij onze marketing diensten en advertenties beter aanpassen aan uw interesses.

Als u onze websites bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de host computer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Contactformulier en nieuwsbrief
Als u het contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Bij het registreren kunt u uw e-mailadres toevoegen aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Webwinkel - Offerte aanvraag systeem
Via de webwinkel / offerte aanvraag systeem worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij gebruiken de volgende gegevens om offerte aanvragen in te leggen: Naam, bedrijfsgegevens / contactgegevens en e-mailadres.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens, die u heeft achtergelaten, kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor in deze verklaring genoemde doelen.

Wijzigingen in dit Privacy policy
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.