KOTI Borstelmaker / Technische Productiemedewerker

Werklocatie is de hoofdvestiging te Weert.

Doelstelling

Het vervaardigen van technische borstels op een borstelproductiemachine volgens de opgestelde specificaties over uitvoering en kwaliteit binnen de daarvoor gestelde tijdsnormen.

Plaats in de organisatie

 1. Bedrijfsleider
 2. Productieleider
 3. Borstelmaker A

Omschrijving van de werkzaamheden

Met behulp van één borstelproductiemachine vervaardigen van technische borstels op vooraf ingestelde machine(s).

Voorbereiding:

 • Lezen van tekeningen en werkorder.
 • Opvolgen instructies en uitleg van machinesteller/productieleider.

Uitvoering / controle:

 • Bediening van de machine binnen de daarvoor gestelde tijdsnormen.
 • Aanvullen van de grondstoffen, bandstaal en draad.
 • Verrichten van nabehandelingen (o.a. snijden, eindmontage, inpakken).
 • Uitvoeren van (tussentijdse) controlemetingen.
 • Registreren en melden van onregelmatigheden en fouten.

Overige werkzaamheden:

 • Schoonhouden van werkplek.
 • Opruimen na gereed zijn van producten.
 • Andere voorkomende werkzaamheden aangegeven door machinesteller en/of productieleider.

Omschrijving per kenmerk

Kennis:

Is vereist van de/het

 • Principes van het borstelproductieproces
 • Kwaliteitseisen
 • Werking en bediening van de borstelproductiemachine
 • Lezen van orderkaart en producttekening
 • Gebruik van meetgereedschap, zoals een schuifmaat
 • Procedures en veiligheidsvoorschriften

Handvaardigheid:

Is vereist bij

 • Uitvoeren van metingen.
 • Bedienen van de borstelproductiemachine.

Samengesteldheid:

 • Werkt volgens opdrachten die vergezeld gaan van tekening en orderkaart.
 • De borstels worden in enkel stuks, kleine en grote series geproduceerd.
 • Signaleert bewerkingsmoeilijkheden en afwijkingen van materialen.

Verantwoordelijkheid:

Is verantwoordelijk voor

 • Het produceren van borstels die voldoen aan de technische specificaties.
 • Een juiste bediening van de borstelproductiemachine.

Contact:

Er zijn contacten met de machinesteller, productieleider over de voortgang en eventuele problemen tijdens de productie.

Uitdrukkingsvaardigheid:

Is vereist voor het doorspreken van aandachtspunten over de manier van produceren met de machinesteller en de productieleider. 

Voor meer informatie of het sturen van je cv en motivatie, kun je contact opnemen met Mevr. Ardy Houtackers-Gordijn (personeelsfunctionaris). Tel.: 0495 880 880 of via a.houtackers@koti-eu.com.

Werken bij KOTI